خوش آمدید                                                                                                               کاردستی های ارسالی

"فوق العاده است
توی این دنیای پلاستیکی و سرطان زا که برای کودکان ایرانی درست شده بود کار با چوب فوق العاده است.
ادامه بدین و خاک و چوب و طبیعت رو به زندگی بچه های ایرانی برگردونید.
لطفا در شهر قم هم نمایندگی بزنید و اطلاع رسانی کنید."...لطفا چند لحظه تامل بفرمائید